Välkommen till Färila Hembygdsförening

Hembygdsgården

Hembygdsgården omfattar idag många kulturbyggnader och grillhytter med samlingar av stort värde för bygden och dess folk. Den har även blivit en naturlig samlingsplats för bygdens näringsliv och ett omtyckt besöksmål för grupper och enskilda.

Hemsidan hålls igång med hjälp av regelbundna donationer från trogna bidragsgivare. Vi tackar så mycket för detta!